Benefity pro IZS

I Vám patří vděk a úcta za Vaší práci :)

1 hodina masáže za 350 Kč.

Podrobnější informace k druhům masáží najdete v sekci Druhy masáží nahoře v hlavní nabídce.

Masáže pro Hasiče

možnost dojezdu až k Vám na stanici

pro Liberec neplatí vyšší počet objednaných masáží dojedu i za jednotlivcem :) 

Dále je možné domluvit mobilní masáže .Objednání mobilních masáží minimálně dva dny dopředu. Platí pro celou ČR při vyšším počtu masáží. (5 masáží) 

(vše je o domluvě stačí jen zavolat :) )

Prokázat se můžete služebním průkazem PČR, VSČR, průkazem člena NOS PČR, nebo průkazem Veterána.